310, 2018

Exchange attachment size limit

oktober 3rd, 2018|0 Reacties

Er zijn in principe drie plaatsen waar u de standaardlimieten voor de berichtgrootte op Exchange kunt worden configureert: Organization transport settings Send/receive connector settings User mailbox settings. get-transportconfig | ft maxsendsize, maxreceivesize get-receiveconnector | ft