Als je een nieuwe Outlook profiel probeert te maken en je type je M365 e-mail adres dan zou er vervolgens een wachtwoord venster moeten komen.

Mocht deze automatisch verdwijnen maak dan onderstaande register items toe:

  • leeg je referentiebeheer (configuratiescherm; referentiebeheer)
  • Schakel moderne authenticatie uit:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity
    maak een DWORD-item met de naam EnableADAL en stel dit in op 0.
  • Maak onder dezelfde registersleutel een DWORD-item met de naam DisableADALatopWAMOverride en stel dit in op 1
  • Herstart server / computer