Selecteer een pagina

Exchange attachment size limit

Er zijn in principe drie plaatsen waar u de standaardlimieten voor de berichtgrootte op Exchange kunt worden configureert: Organization transport settings Send/receive connector settings User mailbox settings. get-transportconfig | ft maxsendsize, maxreceivesize...