Er zijn in principe drie plaatsen waar u de standaardlimieten voor de berichtgrootte op Exchange kunt worden configureert:
  • Organization transport settings
  • Send/receive connector settings
  • User mailbox settings.
    
    
get-transportconfig | ft maxsendsize, maxreceivesize 
get-receiveconnector | ft name, maxmessagesize 
get-sendconnector | ft name, maxmessagesize 
get-mailbox Administrator |ft Name, Maxsendsize, maxreceivesize


om eventueel het limiet aan te passen gebruik je onderstaand commando:
Set-TransportConfig -MaxSendSize 15MB -MaxReceiveSize 15MB