Het implementeren van applicaties op Windows Server Remote Desktop Services (RDS), ook bekend als Terminal Services (TS), brengt unieke uitdagingen met zich mee, vooral wanneer het aankomt op het beheren van gebruikersrechten en applicatie-toegankelijkheid. Een veelvoorkomende probleemstelling betreft het draaien van Autodesk DWG TrueView 2018 zonder de noodzaak om permissies te wijzigen of gebruikers administratieve privileges te geven. Dit artikel duikt in een oplossing die het mogelijk maakt DWG TrueView 2018 effectief te draaien binnen een RDS/TS-omgeving door gebruik te maken van specifieke registeraanpassingen.

De Uitdaging

Autodesk DWG TrueView is een gratis stand-alone DWG-viewer die essentieel is voor professionals die werken met CAD-tekeningen. Het draaien van deze applicatie op RDS/TS kan problematisch zijn zonder de juiste configuratie, aangezien het vaak vereist dat gebruikers meer systeemtoegang hebben dan wat idealiter wordt toegestaan in een beveiligde serveromgeving.

De Oplossing: Registeraanpassingen

De sleutel tot het draaien van DWG TrueView 2018 zonder gebruikers uitgebreide permissies te geven, ligt in het aanpassen van het Windows Register. Hieronder volgt een uitleg van de noodzakelijke stappen:

1. Kopieer de benodigde registersleutels

De vereiste registervermeldingen kunnen gekopieerd worden vanuit het gebruikersprofiel dat werd gebruikt bij de installatie van DWG TrueView 2018. Deze aanpassingen zijn van toepassing op de Engelse versie van de software; andere taalversies kunnen verschillen in de sectie “1001:409”.

Benodigde Sleutels:

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DWG TrueView\CurVer
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DWG TrueView\R16\CurVer
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DWG TrueView\R16\dwgviewr-1001:409

Binnen de dwgviewr-1001:409 sleutel, zijn de volgende waarden relevant:

 • AllUsersFolder
 • AutodeskShared32Folder
 • AutodeskSharedFolder
 • DownloadedProgramFilesFolder
 • GraphicsCacheFolder
 • LocalRootFolder
 • PublicFolder
 • RoamableRootFolder
 • SystemFolder

Belangrijk:

Voor elke gebruiker moeten de waarden voor GraphicsCacheFolder, LocalRootFolder en RoamableRootFolder aangepast worden om naar de juiste gebruikersprofielmap te wijzen.

2. Behoud Noodzakelijke Bestanden

Er is ook een reeks bestanden geïnstalleerd in C:\Users\Public\Documents\Autodesk (of waar uw openbare gebruikersmap zich ook bevindt) die op hun plaats moeten blijven.

3. Automatische Aanvulling bij Eerste Gebruik

Wanneer een gebruiker voor de eerste keer een .dwg-bestand opent (of DWG TrueView rechtstreeks uitvoert), zal het Autodesk-installatieprogramma lopen en alle ontbrekende vermeldingen automatisch aanvullen (zonder te proberen privileges te verhogen).

Conclusie

Door de bovenstaande stappen te volgen, kunnen IT-beheerders Autodesk DWG TrueView 2018 succesvol implementeren op Remote Desktop Services zonder de noodzaak om permissies te wijzigen of gebruikers administratieve rechten te verlenen. Deze aanpak zorgt voor een veiliger en efficiënter beheer van essentiële applicaties binnen een gedeelde serveromgeving.